A vizsga lefolytatása

A vizsgák lefolytatása

Minden vizsgát olyan vizsgaközpontban kell lefolytatni, amelyet a tanúsító testület közvetlenül vagy a meghatalmazott minősítő szervezeten keresztül megállapított, jóváhagyott és felügyel.

A vizsgán a jelölt érvényes személyazonossági igazolvánnyal és a vizsgára szóló hivatalos értesítéssel jelenjen meg, amelyet kérésre be kell mutatni a vizsgáztatónak vagy a vizsga felügyelőnek.

Azt a jelöltet, aki a vizsga során nem tartja be a vizsga szabályait, vagy aki tisztességtelen magatartást tanúsít vagy ebben részes, minden további minősítő vizsgából ki kell zárni legalább egy éves időszakra.

A vizsgakérdéseket a tanúsító testületnek kell érvényesítenie. Hagyományosan előkészített papíralapú vizsgáztatás esetén a vizsgapapírokat a vizsgáztatónak kell érvényesítenie és jóváhagynia, és a tanúsító testü­let által jóváhagyott eljárás szerint kell osztályozni. Amikor olyan elektronikus értékelő rendszer által kiválasztott, a számítógépen megjelenő kérdések jelentik a jelölt számára az „írásbeli” vizsgát, amely osztályozza is a választ, a tanúsító testületnek kell érvényesítenie és jóváhagynia az elektronikus értékelő rendszert.

Az írásbeli (akár elektronikus vagy hagyományos) és a gyakorlati minősítővizsgákat a vizsgáztatónak vagy az ő felelőssége alá tartozó egy vagy több gyakorlott felügyelőnek kell felügyelnie.

A vizsgáztatónak nem szabad vizsgáztatni azt a jelöltet:

a)    akit ő készített fel a vizsgára, a képzés befejezését követő két éves időszakban,

b)   aki (folyamatosan vagy időszakosan) ugyanabban a szervezetben dolgozik, mint a vizsgáztató.

A tanúsító testület jóváhagyásával a gyakorlati vizsgához a jelölt használhatja a saját eszközeit.

A jelöltek számára tilos a vizsga területére bármit is bevinni, kivéve, ha azt a vizsgáztató határozottan en­gedélyezte.

A vizsga ismétlése

A nem etikus viselkedés miatt sikertelen jelöltnek legalább 12 hónapig kell várnia az újra jelentkezés előtt.

Az a jelölt, akinek nem sikerült elérnie a tanúsításhoz szükséges osztályzatot bármely részvizsgán, két­szer ismételheti az(oka)t, de az ismétlővizsga ne legyen az eredeti vizsgát követő egy hónapnál hamarabb - ki­véve, ha a jelölt megfelelően teljesíti a tanúsító testület számára elfogadható, további képzést - és ne legyen az eredeti vizsga után 2 évnél később.

MEGJEGYZÉS: „Részvizsga” ebben az összefüggésben: az 1. és 2. szint esetén az általános, szak- és gyakorlati vizsga, a 3. szintű alap­vizsga A, B és C része, a 3. szintű fővizsga D, E és F része.

A minden engedélyezett ismétlővizsgát nem megfelelően teljesítő jelöltnek az új jelöltekre vonatkozó eljá­rásnak megfelelően kell jelentkezni és vizsgázni.

 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.