Vizsgakövetelmények 1 szint

A gyakorlati vizsga időszükséglete

A vizsgára megengedett idő szakterületenként max 2 óra.

Az elméleti vizsga időszükséglete

A vizsgára megengedett idő: kérdésenként 2 perc

Az 1. szintű vizsgák osztályozása

Az általános, a szakterületi és a gyakorlati vizsgák külön-külön kerülnek osztályozásra.

A jelöltnek a megfeleléshez vizsga minden egyes részében (általános, szak és gya­korlati) legalább 70%-ot kell elérnie.

Az 1. szintű vizsgák tartalma

Általános vizsga

Az általános vizsga csak a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a vizsga időpont­jában érvényes általános vizsgakérdés-gyűjteményéből véletlenszerűen kiválasztott kérdéseket tartalmazzon. A jelölttől legyen megkövetelve legalább a táblázat szerinti számú feleletválasztós kérdés megválaszolása.

Ha a nemzeti jogi szabályzás másként nem rendelkezik, akkor a radiográfiai vizsgálati eljárás esetében kiegé­szítő vizsgát kell tenni sugárvédelemből is.

A radiográfiai vizsgálati eljárás vizsgái - a tanúsító testület eljárásától függően - vagy a röntgen-, vagy a gam­ma-sugárzásra, esetleg mindkettőre kiterjedhetnek.

Általános vizsgák

Roncsolásmentes vizsgálati eljárás

A kérdések száma

AT, ET, TT, RT, UT

40

LT, MT, PT, ST, VT

40

 

Szakterületi vizsga

A szakterületi vizsga csak a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a szakterület(ek)nek megfelelő, érvényes szakkérdés-gyűjteményéből kiválasztott kérdéseket tartalmazzon.

A szakterületi vizsga során a jelölt válaszoljon legalább 20 feleletválasztós kérdésre, közöttük a számításokat, RMV-technológiákat tartalmazó, valamint a szabályzatokra, szabványokra és műszaki feltételekre vonatkozó kérdésekre is.

Ha a szakvizsga két vagy több szakterületre vonatkozik, akkor a kérdések legkisebb száma legalább 30 legyen egyenlően elosztva az érintett ipari szakterületek vagy termékek között.

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga tartalmazza a kiválasztott vizsgadarabok vizsgálatát, az eredmények előírt mértékű rögzítését (és a 2. szintű jelöltek számára az értelmezését), és az eredmények jegyzőkönyvezését az előírt for­mában.

Az 1. szintű jelöltnek követnie kell a vizsgáztató által adott roncsolásmentes vizsgálati utasítás(oka)t.

Az 1. szinten tanúsított felelőségi köre

Az 1. szinten tanúsított személy bebizonyította felkészültségét arra, hogy írásbeli utasítások alapján, és 2. vagy 3. szintű személyzet felügyelete alatt képes a roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére. A munkáltató a tanúsítványban meghatározott alkalmazási területen belül, összhangban az RMV-utasításokkal, felhatalmazhat­ja az 1. szintű minősítéssel rendelkező személyt a következőkre:

a)    a roncsolásmentes vizsgálat berendezéseinek üzembe helyezésére,

b)   a vizsgálatok elvégzésére,

c)    a vizsgálatok eredményeinek feljegyzésére és az írásos feltételek szerinti osztályozására,

d)   az eredmények jegyzőkönyvezésére.

Az 1. szintre tanúsított személyzetet nem szabad felelőssé tenni sem az alkalmazandó vizsgálati eljárás vagy módszer megválasztásáért, sem a vizsgálati eredmények értelmezéséért.

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.