Vizsgakövetelmények 2 szint


A gyakorlati vizsga időszükséglete

A vizsgára megengedett idő szakterületenként max 2 óra.

A 2. szintű jelöltek RMV-utasítás készítésére +2 óra áll rendelkezésre

 

Az elméleti vizsga időszükséglete

A vizsgára megengedett idő: kérdésenként 2 perc

 

A 2. szintű vizsgák osztályozása

Az általános, a szakterületi és a gyakorlati vizsgák külön-külön kerülnek osztályozásra.

A jelöltnek a megfeleléshez vizsga minden egyes részében (általános, szak és gya­korlati) legalább 70%-ot kell elérnie.

 

A 2. szintű vizsgák tartalma

Általános vizsga

Az általános vizsga csak a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a vizsga időpont­jában érvényes általános vizsgakérdés-gyűjteményéből véletlenszerűen kiválasztott kérdéseket tartalmazzon. A jelölttől legyen megkövetelve legalább a táblázat szerinti számú feleletválasztós kérdés megválaszolása.

Ha a nemzeti jogi szabályzás másként nem rendelkezik, akkor a radiográfiai vizsgálati eljárás esetében kiegészítő vizsgát kell tenni sugárvédelemből is.

A radiográfiai vizsgálati eljárás vizsgái - a tanúsító testület eljárásától függően - vagy a röntgen-, vagy a gam­ma-sugárzásra, esetleg mindkettőre kiterjedhetnek.

 

Általános vizsgák

Roncsolásmentes vizsgálati eljárás

A kérdések száma

AT, ET, TT, RT, UT

40

LT, MT, PT, ST, VT

40

 

 

Szakterületi vizsga

A szakterületi vizsga csak a tanúsító testületnek vagy a meghatalmazott minősítő szervezetnek a szakterület(ek)nek megfelelő, érvényes szakkérdés-gyűjteményéből kiválasztott kérdéseket tartalmazzon.

A szakterületi vizsga során a jelölt válaszoljon legalább 20 feleletválasztós kérdésre, közöttük a számításokat, RMV-technológiákat tartalmazó, valamint a szabályzatokra, szabványokra és műszaki feltételekre vonatkozó kérdésekre is.

Ha a szakvizsga két vagy több szakterületre vonatkozik, akkor a kérdések legkisebb száma legalább 30 legyen egyenlően elosztva az érintett ipari szakterületek vagy termékek között

 

Gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga tartalmazza a kiválasztott vizsgadarabok vizsgálatát, az eredmények előírt mértékű rögzítését (és a 2. szintű jelöltek számára az értelmezését), és az eredmények jegyzőkönyvezését az előírt for­mában.

 

A 2. szintű jelölt válassza meg az alkalmazható roncsolásmentes vizsgálati módszert, és határozza meg a szabályzattal, szabvánnyal vagy műszaki feltételekkel összefüggésben a megfelelő vizsgálati feltételeket.

A 2. szintű jelöltek készítsenek legalább egy, a vizsgáztató által kiválasztott vizsgadarabra vonatkozó, az 1. szintű személyzet számára alkalmas RMV-utasítást.

 

A 2. szinten tanúsított felelőségi köre

A 2. szinten tanúsított személy bebizonyította felkészültségét, hogy vizsgálati technológia alapján képes roncsolásmentes vizsgálatok elvégzésére. A munkáltató a tanúsítványban meghatározott alkalmazási területe belül a 2. szintű személyzetet felhatalmazhatja:

a)    az alkalmazandó vizsgálati eljáráshoz szükséges roncsolásmentes vizsgálati módszer megválasztására;

b)   a vizsgálati eljárás alkalmazási határainak a meghatározására;

c)    a szabályzatok, szabványok, előírások és vizsgálati technológiák alapján a tényleges működési feltételéhez igazított RMV-utasítás elkészítésére;

d)   a berendezések beállítására és igazoló ellenőrzésére;

e)    a vizsgálatok elvégzésére és felügyeletére;

f)    az eredményeknek a vonatkozó szabványok, szabályzatok, előírások vagy technológiák szerinti értelmezésére és értékelésére;

g)   minden 2. és az alatti szintnek megfelelő feladat elvégzésére és felügyeletére;

h)   a 2. vagy az alatti szintnek megfelelő személyzet irányítására;

i)     a roncsolásmentes vizsgálati eredmények jegyzőkönyvezésére.

 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.