Vizsgakövetelmények 3 szint


A 3. szintű vizsga tartalma

Általános követelmények

Minden 3. szintű tanúsítványra pályázó jelöltnek bármely RMV-eljárás esetén sikeresen (osztályzat > 70%) tel­jesítenie kell a vonatkozó szakterületen és eljárásra a 2. szintű gyakorlati vizsgát, kivéve az 1. szintű vizsgálók számára készítendő RMV-utasítás megírását (lásd a 8.2.3.9. szakaszt). Az a jelölt, aki 2. szintű tanúsítvánnyal rendelkezik ugyanazon RMV-eljárásra és termékterületre, vagy sikeresen teljesítette az RMV-eljárásra az A melléklet szerinti ipari szakterületen a 2. szintű vizsgát, az fel van mentve a 2. szintű gyakorlati vizsga megis­métlése alól. Ez a felmentés csak az érintett ipari szakterülethez tartozó termékterületekre érvényes, és egyéb körülmények között a meghatározó szakterület az, amelyre a jelölt 3. szintű tanúsítványért pályázik.

Alapvizsga

Ezen az írásbeli vizsgán a jelöltnek az alapozó tantárgyakkal kapcsolatos tudását kell felmérni legalább a 6. táblázat szerinti számú feleletválasztós kérdéssel. A vizsgakérdéseket a tanúsító testület által jóváhagyott, a vizsga idején érvényes gyűjteményéből kell véletlenszerűen kiválasztani.

Az alapvizsgakérdések legkisebb megkövetelt száma

Rész

Tárgy

A kérdések száma

A

Anyagtudományi és gyártástechnológiai műszaki ismeret

25

B

A tanúsító testület ezen nemzetközi szabvány szerinti minősítő és tanúsító rendszerének ismerete. Ezen a vizsgán lehetőséget lehet adni a jegyzet használatára.

10

C

Legalább négy, olyan eljárás ismerete a 2. szint követelményei szerint, amelyet a jelölt választott ki az 1. fejezet szerinti eljárások közül. Ezen 4 eljárás között legalább egy térfogatos eljárásnak (UT vagy RT) kell lennie.

15 mindegyik vizs­gálati eljárásra (összesen 60)

 

Először az alapvizsgát ajánlatos letenni, mely érvényben marad, feltéve, hogy az alapvizsgától számított 5 éven belül az első fővizsgát sikeresen leteszik. Az érvényes 3. szintű tanúsítvánnyal rendelkezők fel vannak mentve az alapvizsga megismétlése alól.

 

Fővizsga

Ezen az írásbeli vizsgán a jelöltnek a fő eljárásra vonatkozó tárgyi tudását kell felmérni legalább a 7. táblázat szerinti számú feleletválasztós kérdés felhasználásával. A vizsgakérdések a tanúsító testület által elfogadott, érvényes gyűjteményből legyenek véletlenszerűen kiválasztva.

 

A fővizsga kérdések legkisebb megkövetelt száma

Rész

Tárgy

A kérdések száma

D

Az alkalmazott vizsgálati eljárás 3. szintű tudása.

30

E

A roncsolásmentes vizsgálati eljárás alkalmazása az érintett szakterületen, beleértve az érvényes szabályzatokat, szabványokat, műszaki feltételeket és utasításokat. Vizsgával kapcsolatos szabályzatokat, szabványokat, műszaki feltételeket és technológiai utasításokat a vizsgán lehet használni.

20

F

Az adott szakterületre jellemző, egy vagy több RMV-technológia elkészítése. Az érvényes szabályzatoknak, szabványoknak, műszaki feltételeknek és más technológiáknak a jelölt rendelkezésére kell állniuk.

Annak a jelöltnek a számára, aki sikeresen teljesített 3. szintű vizsga során már készített RMV-technológiát, a tanúsító testület helyettesítheti a technológia készítését az érintett szakterületre és eljárásra vonatkozó, hibás és/vagy hiányos RMV-technológia kritikai elemzésével.

-

 

A 3. szintű minősítővizsgák osztályozása

Általános követelmények

Az alap- és fővizsgákat külön-külön kell osztályozni. A tanúsításra való megfeleléshez a jelöltnek mind az alap-, mind a fővizsgát le kell tennie.

Az alapvizsga három, A, B, C és a fővizsga, D, E, F részére a következő követelményeket kell alkalmazni.

Hagyományosan előkészített, papíralapú vizsgáztatás esetén a vizsgáztató felelős a jelölt által adott válaszok és a tanúsító testület által jóváhagyott megoldókulcs összehasonlítása révén a vizsgák osztályozásáért. Minde­gyik helyes válasz 1 pontot ér, és a tesztre adott jegy a kapott pontok összege. Mindegyik tesztre adott jegyet a végső számításhoz százalékban kell kifejezni.

A tanúsító testület választása szerint lehet alkalmazni olyan elektronikus értékelő rendszert, ami automatikusan pontozza a jelölt válaszait a tárolt adatokhoz képest és az elkészített algoritmus szerint osztályozza a befejezett írásbeli vizsgát.

 

Alapvizsga

Az alapvizsga sikeres teljesítéséhez a jelöltnek az A, B, C részvizsgára kapott mindegyik osztályzata legalább 70% legyen.

Fővizsga

A fővizsga sikeres teljesítéséhez a jelöltnek a D, E, F részvizsgára kapott mindegyik osztályzata legalább 70% legyen.

 

A 3. szinten tanúsított felelőségi köre

A 3. szinten tanúsított egyén bebizonyította felkészültségét, hogy képes azoknak a roncsolásmentes vizsgálati műveleteknek az elvégzésére és irányítására, amelyekre minősítették. A 3. szinten tanúsított személyzet bebizonyította:

a)    felkészült az eredményeknek az érvényes szabványok, szabályzatok és előírások szerinti értékelésére és értelmezésére;

b)   elegendő gyakorlati tudással rendelkezik ahhoz, hogy az RMV-feladathoz tartozó anyag, gyártmány, eljárás és gyártástechnológia ismeretében kiválassza az RMV-eljárásokat, kialakítsa az RMV-módszereket és közreműködjön az átvételi feltételek kidolgozásában, ahol erre szükség van;

c)    általánosságban tájékozott más RMV-eljárásokban is.

A 3. szinten tanúsított személyzet a tanúsítványa szerinti felkészültségének az alkalmazási területén belül felhatalmazható, hogy:

a)    teljes felelősséget vállaljon egy vizsgálati létesítményért vagy vizsgaközpontért és személyzetért;

b)   RMV-technológiákat és utasításokat kidolgozzon, szerkesztési és műszaki helyesség szempontjából felülvizsgáljon és érvényesítsen;

c)    szabványokat, szabályzatokat, műszaki előírásokat és technológiákat értelmezzen;

d)   jelölje ki azokat a konkrét vizsgálati eljárásokat, technológiákat és roncsolásmentes vizsgálati utasításokat, amelyeket alkalmazni kell;

e)    végezze el és felügyelje az összes minősítési szintnek megfelelő feladatot;

f)    irányítson bármely szinten tanúsított RMV-személyzetet.

 

MAROVISZ Személytanúsítási Iroda

Cím:      1191 Budapest, Üllői út 206.
E-mail:  info@szemelytanusitas.hu

Irodavezető

Bartos Zoltán
Tel:      +36 20 3622508
E-mail: bartos.zoltan@szemelytanusitas.hu

Személytanúsítás szervező

Bartos Éva
Tel:      +36 20 3622906
E-mail: bartos.eva@szemelytanusitas.hu

Ügyfélfogadás

Telefonon:      H-P: 9-17 óráig
Személyesen: H-P: 9-17 óráig
Hibabejelentés: support@szemelytanusitas.hu

.